2018. április 17., kedd

NÁSZTA KATALIN: THÁLIA ERDÉLYI NAPSZÁMOSAI – KÖNYVBEMUTATÓA múlt század nyolcvanas éveiben egy fiatal erdélyi színésznő úgy határozott: végigkérdezi idősebb és vele nagyjából egykorú pályatársait arról, hogy mit gondolnak a színházról. Nászta Katalin 1982-1983 között készült beszélgetéseit először a Korunkközölte, majd a színész kitelepült Magyarországra. A helyváltoztatás, az új körülményekhez való alkalmazkodás nem tette lehetővé az interjúkötet kiadatását, amelyről végül le is mondott. Csak most, 2018 tavaszán jelenhettek meg kötetbe rendezve a 35 évvel ezelőtt készült beszélgetései Thália erdélyi napszámosai címmel, a sepsiszentgyörgyi Tinta kiadó gondozásában. A kötetet a csíkszeredai közönség a Kájoni János Megyei Könyvtárban ismerheti meg, a 2018 április 18-án, 17 órától kezdődő találkozón Cseke Gábor költő, író, beszélget a szerzővel.


A szerző így vall az interjúkötet születéséről:
„A színész fel szerette volna térképezni azt a tünékeny világot, amit a deszkákra állított játék jelentett, és ami csak addig tartott, amíg a függöny le nem gördült. Emléket akart állítani azoknak, akik önmagukat nem kímélve, tanítottak? neveltek? de mindenképpen komolyan szórakoztatták a közönséget. A műhelytitkokról szóló, faggatózó beszélgetések a színművészet szakmai becsületét vissza-, vagy felállítandó szándéka szervezte végül kötetté a munkát. Hogy ne felejtsék el azokat, akik estéről estére, mindent félretéve a mindenkori közönséget akarták szolgálni – hittel, becsülettel, Thália papjaiként. Akkoriban ez volt az egyházak mellett a második fórum, ahol közösségi szinten kiteljesedhetett a magyar nemzetiség szolgálata,. Kultúrát, önazonosságot, mérhető értéket teremtve. "
A kérdező igyekezett a lejegyzés pontosságával a művészek valódi énjét megörökíteni. A válaszoló művészek fele már nem érhette meg a kiadást, de a közönség emlékezetében még mindenki él.
Nászta Katalin (Kolozsvár, 1950. ápr. 18.) költő, előadóművész. Szülővárosában, a Nicolae Bălcescu Líceum sporttagozatán érettségizett (1969), a marosvásárhelyi Szentgyörgyi István Színművészeti Főiskola elvégzésével (1973) a sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színházban kezdte színészi pályafutását. Már színinövendék korában feltűnt verseivel, az elsőket Kántor Lajos mutatta be a Korunkban. Verseivel szerepelt az Igaz Szó, Ifjúmunkás, Igazság, Vörös Zászló, Megyei Tükör, Brassói Lapok hasábjain. Ha élni akarunk című önálló műsorában Illyés Gyula, Kányádi Sándor, Pilinszky János költeményeiből adott elő. 1989-ben Magyarországra költözött, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színháznak volt a tagja 1991-ig, majd visszavonult a színészettől. Ezután zenés gyermekműsorokkal járta az országot. Két kötete jelent meg 2015-ben, 2016-ban. 2017-ben a Magyar Elektronikus Könyvtárba felkerült az Ének az élőknek című második verseskötete, Cseke Gábor szerkesztésében.

2018. április 13., péntek

AZ OLVASÓKÖR ÁPRILISI TALÁLKOZÓJA: KUNCZ ALADÁR FEKETE KOLOSTORA

A Kájoni János Megyei Könyvtárban működő Olvasókör találkozóin az idei évben a tényirodalom jellegzetes magyar és világirodalmi alkotásai közül választanak egy-egy művet bemutatásra a kör tagjai. A 2018. április 16-án, hétfőn 16.30 órakor tartandó (harmincnegyedik) találkozón Kuncz Aladár A fekete kolostor című regényéről és szerzőjéről Csibi Erzsébet nyugalamazott tanárnő tart vitaindító beszámolót az olvasókör tagsága, illetve a körre látogató érdeklődők előtt. Mindenkit szívesen várunk! A kör animátora, Cseke Gábor író ismerteti a találkozó témáját, ezúttal is a kör honlapján.
Az erdélyi írót a huszadik század elején, az első világháború – s benne a francia részvétel bejelentése – Franciaországban érte, emiatt ellenséges állam honpolgáraként, társaival együtt öt évig gyötrődött különböző francia internálótáborokban. Nagy regényekre emlékeztető ellenállhatatlan sodrású „feljegyzéseiben" rendkívüli egyszerűséggel és erővel idézi fel a nacionalista gyűlölködésnek kiszolgáltatott internáltak szenvedéseit, a rabok erőszakosan beszűkített elveszejtő és félelmetes infernóvá torzuló világát. Könyve riportos alaposságú, telve írói leleménnyel, melynek valóságalapját fél évszázaddal később Lőrinczi László költőnek, prózaírónak, szerkesztőnek sikerül kideríteni franciaországi, többrendbéli helyszíni úti jegyzeteiben.
Schöppflin Aladár 1931-ben a Nyugat 12. számában a következőképpen méltatta a kolozsvári író, tanár, szerkesztő teljesítményét:
„Az a fiatal író, aki 1914 kárhozatos nyarán lemaradt az utolsó Párisból hazainduló vonatról és rémülten állott, egyedül, segítség nélkül egy hisztérikusan ellenséges világ fekete gyűlölségéből eltakart szörnyű jövő előtt, finom műveltségű gondolkozó, kissé romantikusan érzelmes ifjú volt, rabja a háború előtti évek főleg Ady-ból táplálkozó Páris romantikájának. Az az öt évvel idősebb férfi, aki 1919 nyarán elindult Ile d'Yeu kazamatáiból a területében szétszaggatott, lelki betegségben vonagló Magyarországba, úgy viszonylik előbbi valójához, mint a félig öntudatos gyermek az öntudatra jutott meglett emberhez. Öt esztendő alatt, amíg el volt zárva kegyetlen és gonosz börtönökben, a világgal való minden érintkezéstől elzárva, többet látott, mint amennyit normális körülmények között megláthatott volna: meglátta az emberi lélek és élet lényegét. Ezzel a látásával aztán, súlyos belső vívódások után, eljutott az élet értelmének küszöbéig. Egy dilettáns módra élvező széplélek ment azon a végzetes nyáron Párisba és filozófus-lelkű művész tért haza öt év mulva, egy másik végzetes nyáron, Ile d'Yeu-ből Budapestre. Egy megtérés története a Fekete kolostor. Nem csodás, villámszerű megtérés ez, mint a Pál apostolé, hanem egy napról-napra, nyomról-nyomra való belső fejlődés eredménye, amely a saját és társai szenvedéseinek érlelő hatása alatt, mintegy könnyel, vérrel, verejtékkel áztatott talajból, kicsiráztatta a lélekben eredetileg szunnyadó lelki magvakat. Ez az elmélyülés mentette meg az írót attól a sötét sorstól, amelynek nem egy fogolytársa, éppen az érzékenyebb idegrendszerűek közül valók, áldozatul estek, olyan szemléletre tette képessé, amely kitermelte a fogság mérgező hatása ellen harcoló antitoxinokat, amelyen felemelkedhetett a humanitás magas fokára s amelyen kialakult benne a művész."
A szerzőnek nem kellett mást tennie, mint őszintén magába fordulnia, illetve fogolyéletük mindennapjaira összpontosítania s az eseményekből kiemelni mindazt, ami lelki-szellemi változásuk folyamatát jellegzetesen érzékelteti. Ez a munka Kuncz esetében több mint egy évtizedbe került: a mű csupán 1931-ben jelent meg, az Erdélyi Szépműves Céh kiadásában.
Kuncz Aladár írás közben hagyja a valóságtól sodortatni magát: hősei és azok átélt eseményei valóságosak, riportszerűen illeszkednek a valósághoz. Ezért is volt viszonylag könnyű dolga Lőrinczi Lászlónak felfejteni a fekete kolostor világát, azonosítani a helyszínét és megtalálnia azokat a tanúkat, akik az író művészi igazsága mellett valósághűségét is igazolták.
Akiket megérintett A fekete kolostor élményvilága, azoknak melegen ajánljuk Lőrinczi Lászlónak a Pallas-Akadémia Kiadónál 2005-ben megjelent, az 1974-es Kriterion-kiadáshoz képest jócskán bővített riportkötetét, illetve az 1986-ban elkészült, A fekete kolostor című tévéfilmet (rendező: Mihályfi Imre, a forgatókönyv írója Száraz György – Kuncz szövege nyomán, az író szerepét Kozák András játssza), amely meglehetősen magas közönségszavazatot kapott.
A könyv maga számos kiadást ért meg, bármely közkönyvtárban megtalálható, szövege szabadon elérhető különböző internetes adatbázisokban, kritikai és háttérirodalma rendkívül gazdag.
Forrás: Cseke Gábor, a Csíkszeredai Olvasó Kör honlapja

2018. április 5., csütörtök

A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA 2018 - SZAVALÓVERSENY

Az Agora Alapítvány a MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA alkalmából SZAVALÓVERSENYT hirdet. A verseny időpontja: 2018. április 11 (szerda), 12:00
A vetélkedőt három kategóriában hirdetik meg:
Nevezési kategóriák, korcsoportok:I. – 5-8 osztályos diákok
II. – 9-12 osztályos diákok (középiskolások)
III. – 19 év fölöttiek
A VERSENY HELYSZÍNE: - a második és harmadik kategóriában versenyzők számára (9-12 osztályos diákok (középiskolások) és 19 év fölöttiek) a KÁJONI JÁNOS MEGYEI KÖNYVTÁR, cím: Csíkszereda, Stadion utca 1/b szám
Részletek alább:
2018-ban is több jelentős magyar költőre emlékezünk születésük vagy haláluk évfordulója kapcsán. A szavalóversenyre egy szabadon választott verssel lehet nevezni, az alábbi magyar költők műveiből: BAKA ISTVÁN, DSIDA JENŐ, KARINTHY FRIGYES, KÖLCSEY FERENC, NAGY LÁSZLÓ, RAB ZSUZSA, RÓNAY GYÖRGY, SALAMON ERNŐ, SZEMLÉR FERENC, SZENDREY JÚLIA, SZILÁGYI DOMOKOS, TOMPA MIHÁLY, TÓTH ÁRPÁD, WASS ALBERT
- az első kategóriába tartozó versenyzők számára (5-8 osztályos diákok): a CSíKSZEREDAI SZAKSZERVEZETEK MŰVELŐDÉSI HÁZA, márványterem, cím: Piaţa Libertăţii 16, Miercurea Ciuc 530100
- a második és harmadik kategóriában versenyzők számára pedig (9-12 osztályos diákok és 19 év fölöttiek) a KÁJONI JÁNOS MEGYEI KÖNYVTÁR, cím: Csíkszereda, Stadion utca 1/b szám
Minden kategóriában az első három helyezett értékes jutalomban részesül!
Jelentkezési határidő: 2018. április 4, szerda.
Hogyan lehet jelentkezni?
Írj egy levelet a koltoknapja@gmail.com e-mail címre. A tárgynál tüntesd fel: "Jelentkezés - szavalóverseny". A levélben pedig írd meg a pontos neved, a telefonszámod, a helység nevét ahonnan jössz, hogy hány éves vagy, az iskolád nevét és osztályodat (ha iskolás vagy).
A rendezvény megkoronázásaként a nyertes szavalók fellépnek a gálaműsoron.
Szeretettel várunk minden versenyzőt, nem csak Csíkszeredából, hanem az ország bármely területéről, de sajnos, útiköltség-térítést és szállást nem áll módunkban biztosítani.
További információ kérhető a koltoknapja@gmail.com e-mail címen.
Facebook
Az agora Alapítvány ünnepségére mindenkit szeretettel várnak!
Minden versenyzőnek jó szövegtanulást és sok sikert kíván az Agora Alapítvány

2018. március 26., hétfő

A HETEDIK – BESZÉLGETÉS-SOROZAT BODOR ÁDÁM KOSSUTH-DÍJAS ÍRÓVAL – HETEDIK ALKALOM

Kortárs irodalmunk egyik meghatározó alkotójával, különleges szerzői világot felépítő prózaírójával, Bodor Ádám Kossuth-díjas íróval találkozhatnak ismét székelyföldi olvasói Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen.
A Hetedik címet viseli a közönségtalálkozó, amelynek házigazdája ezúttal is Murányi Sándor Olivér székelyudvarhelyi író lesz, hetedik alkalomhoz érkezett ugyanis a Bodor Ádámmal éves megszakításokkal szervezett beszélgetés-sorozata. A csíkszeredai literatúrakedvelők a Kájoni János Megyei Könyvtár előadótermében, a 2018. március 28-án 17 órakor kezdődő irodalmi esten találkozhatnak az íróval. Részletek:
BODOR ÁDÁM Kossuth-díjas írótól szóban és írásban egyaránt minden mellébeszélés idegen, a tartózkodó alkat ugyanakkor igen színes és hiteles személyiséget takar. Könyveiben – a legendás Sinistra körzet, Az érsek látogatása, a Verhovina madarai és a többiben – a lehető legtömörebb kifejtésre szorítkozik, mintha csupán a vázát írná meg valaminek. E visszafogott, puritán kifejezésmód azonban mai irodalmunk egyik leggazdagabb, klasszikus értékű, maradandó szerzői világát építi fel. Éves megszakításokkal történő erdélyi beszélgetés-sorozata hetedik alkalmához érkezett.
A kortárs magyar próza állócsillagával Murányi Sándor Olivér író beszélget. A találkozót kiállítás-megnyitó teszi érdekesebbé: Gál Tamás Indiana mutatja be az elmúlt tíz év beszélgetéseit beharangozó plakátjaiból összeállított anyagát.
A rendezvény támogatói a Szépírók Társasága, a Magvető Kiadó, a G. Kulturális Egyesület, a Gondűző Étterem és Szálloda, a Bod Péter Megyei Könyvtár, a Kájoni János Megyei Könyvtár, valamint Hargita Megye Tanácsa.
A kötetek a helyszínen kedvezményesen megvásárolhatóak, a szerző dedikál. Mindenkit szeretettel várnak.

2018. március 19., hétfő

KÁLI ISTVÁN: A SZEMFÉNYVESZTETT – KÖNYVBEMUTATÓKáli István marosvásárhelyi író A szemfényvesztett című új regénye a Mentor Könyvek Kiadó és a Noran Libro közös kiadásában jelent meg 2017-ben. A regény csíkszeredai bemutatójára a Kájoni János Megyei Könyvtár előadótermébe várjuk a közönséget 2018. március 20-án, kedden 17 órára. Az est moderátoraként Sarány István újságíró, a Hargita Népe napilap főszerkesztője beszélget a szerzővel. Részletek:
A könyv marosrvásárhelyi bemutatóján, 2017 októberében többek között az is elhangzott, hogy regénye megírásakor Káli István saját sorsát gondolta át, azt, hogy mitől lett az, ami, és arra a következtetésre jutott, hogy nem ő a meghatározója a saját életének.
Az önéletrajzi fogantatású regényről a kiadó ajánló sorait idézzük:
„A 20. század derekán a világnak ezen a közép-kelet-európai részén volt egy jókora tömegnyi ember, akik eleinte nagyon igyekeztek alkalmazkodni a rendhez, aztán valamiért meghasonultak, s a kezdeti fény csak arra volt jó, hogy később még szembetűnőbb legyen, amint fokozatosan kihuny a szemük ragyogása. Közéjük tartozott Kormos Albert is, akihez a kor történetei véletlenül vagy kevésbé véletlenül kötődnek, s aki köré, de inkább akire e történetek hordalékai, piszkai lerakódtak. Vele is az történik, ami az abban a korban és ott élő sokakkal. Néha tudja, minek részese, néha éppen csak megsejti, de legtöbbször fogalma sincs róla. Ezért – bár megbecsült ember, a tudása, a szorgalma érték, s ő emberi természetéből fakadóan mindent meg is tesz, hogy ezeket az értékeket javakra váltsa, újabb meg újabb bizonyítékokat mutatva fel arra, hogy nem élt hiába – semmivel nem, vagy alig befolyásolja saját sorsának alakulását. És amikor a saját rendje is felborul, ereje fogytán úgy érzi, minden elmúlt. Magába zárkozik, és a folytonos álmatlanság napjai, hetei alatt egyre a külső okokat kutatja, míg fel nem vetődik benne, hogy az okot talán önmagában kellene keresnie."
Káli István (Marosvásárhely, 1947) családi neve Király István, író, szerkesztő, a marosvásárhelyi Mentor Kiadó alapítója. Szülővárosában, a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban érettségizett 1965-ben A temesvári Műszaki Egyetem iparvegyészeti karán szerzett mérnöki oklevelet 1970-ben. Vegyészmérnökként dolgozott különböző marosvásárhelyi vállalatoknál. 1989 után az irodalomszervezésnek szentelte idejét. 1993-2009 között a Lyra Kiadó és a Mentor Kiadó ügyvezető igazgatója, 2009-2015 között nyugdíjasként a Mentor Kiadó érdekében dolgozó, fizetetlen ügyvezetőként tevékenykedett. A Mentor Kiadónál 1993-2015 között megjelent közel 900 kötet felelős kiadójaként jegyzik, 2015-2018 között a Mentor Könyvek Kiadó felelős kiadója. 1994-ben alapítója volt a Romániai Magyar Könyves Céhnek, az alakuló ülésen elnöknek választották, a kétévente sorra kerülő tisztújító ülések mindenikén újraválasztották. Elnökként 1995. óta főszervezője a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásárnak. Tagja a Romániai Írók Szövetségének, és a Magyar Írószövetségnek, 2001-2004 között a Romániai Írók Szövetsége marosvásárhelyi fiókjának titkári tisztségét töltötte be.
Első írásai a kolozsvári Utunkban jelentek meg 1975–ben, írásait a továbbiakban az Igaz Szó, a későbbi Látó, a kecskeméti Forrás, a budapestiKortárs és Magyar Napló, a pécsi Jelenkor közölte. Megjelent kötetei: Mit tud az a nagy sárga gép? – novellák – Kriterion, Bukarest, 1979; Akinek megbocsátjátok – regény – Kriterion, Bukarest, 1981; Tisztítótűz, Üres napok – kisregények – Dacia, Kolozsvár, 1983; Közjáték – novellák – Kriterion, Bukarest, 1984; Századélet – novellák – Zrínyi Kiadó – Budapest, 1994; Vasvirágok – versek – Polis, Kolozsvár, 1997; Helyzetábécé – versek – Pro-Print, Csíkszereda, 2007; Bíbor avagy Hórusz szeme – regény, Bookart, Csíkszereda, 2012; Megvárom, amíg fütyül a feketerigó –válogatott novellák, Mentor Könyvek Kiadó, Marosvásárhely, 2017; A szemfényvesztett – regény, Mentor Könyvek Kiadó, Marosvásárhely, 2017.

2018. március 16., péntek

AZ OLVASÓKÖR MÁRCIUSI TALÁLKOZÓJA: TONELLI SÁNDOR ULTONIA CÍMŰ RIPORTKÖNYVÉRŐL

A 2018. március 19-én, hétfőn 16.30 órakor a Kájoni János Megyei Könyvtár előadótermében tartandó összejövetel programját Cseke Gábor író, a kör animátora ismerteti az Olvasókör honlapján: A tényirodalmi alkotásokkal foglalkozó sorozat második megbeszélésén Tonelli Sándor közgazdász és társadalmi szakíró Ultonia című riportkönyvét ismerteti Székedi Ferenc publicista.
A huszadik század elején élt Tonelli (interneten elérhető) 1929-ben megjelent könyve tulajdonképpen részletes beszámoló arról a Kárpát-medencei magyarság létét fenyegető tömegjelenségről, amelyet kivándorlásnak, migrációnak nevezünk, s amelynek során százezrek hagyták el szülőföldjüket, az Újvilágban megtalálandó boldogulás reményében. A teljes ismertető: Harmincharmadik találkozó, 2018. 

2018. március 15., csütörtök

10 ÉV A KANGOO JUMPS AZ ÉLETÉRT - NEMZETKÖZI KARITATÍV FITNESS ESEMÉNY

Nagyszabású nemzetközi karitatív sporteseménynek ad otthont Csíkszereda 2018. március 17-18-án, szombaton és vasárnap. A 10 Év a Kangoo Jumps az Életért című nemzetközi évfordulós rendezvény szervezője Kangoo Jumps Romania egyesület,  társszervezője a MAME EgyesületA rendezvény célja a rákban és leukémiában szenvedő gyermekek segítése. Az eseményen neves romániai és külföldi előadók fognak bemutatókat tartani, azzal a céllal, hogy az esemény színvonalát emelve minél többen csatlakozzanak, a résztvevők adományai megkönnyíthetik a beteg gyerekek és szüleik számára a nehéz pillanatokat.
Az előadókról bővebben itt olvashatunk.
A nemzetközi esemény partnere a Kájoni János Megyei Könyvtár,  március 18-án 10 órától a következő előadásokra kerül sor a könyvtár előadótermében :
10-11 óra : Nagy Hunor

11-12 óra: Cristian Mărgărit

12-13 óra: Laura Dean

13-14 óra : Dr. Pablo Ferreiros Bennett
Az esemény keretében hazánkban is ismert sporttevékenységeket mutatnak be az előadók (Pilates, Kangoo Jumps, Tae Bo, Steel Combat, Fat Burning by Kinga, Zumba Dance), illetve külföldön népszerűvé vált tevékenységeket is (Pulse Roll, Man Up Pilates, Capoeira Aerobic , Base/Cross Traing, Afro Dance)
A rendezvény különleges meghívottja a Tae Bo Fitness atyja, a nemzetközi fitnessvilág egyik leghíresebb sztárja, Billy Blanks®, aki először érkezik Romániába, hogy jelenlétével megtisztelje az eseményt, és támogasa annak célkitűzését.
Az esemény részletes programja ITT olvasható
A Kájoni János Megyei Könyvtár előadóterme lesz az egyik helyszíne a 2018. március 18-án sorra kerülő bemutatóknak, délelőtt 10 órától 15.30-ig.
Az előadók közt jelen lesz könyvtárunkban a csíkszeredai Nagy Hunor testépítő világbajnok.
További infromációk és kapcsolattartás: management@kangooclub.ro, office@smafta.com
vagy a következő talefonszámokon 0756.48.92.66 Office, 0742.046677 – Ábrahám Előd - rendezvényszervező.